Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χρηματοδότηση προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000€ ανά ιδιοκτησία.

 

Το Τεχνικό Γραφείο Κωνσταντίνος Ι. Τσάνης αναλαμβάνει την αίτησή σας ως σύμβουλος έργου, έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας κατευθύνει στις σωστές επιλογές για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας.