Επιδοτήσεις - Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η Isogreen Engineering αναλαμβάνει να σας ενημερώσει και να επιλέξει την κατάλληλη επιδότηση για επιχειρήσεις και ανέργους μέσα απο προγράμματα του ΕΣΠΑ, O.Π.Α.Α.Χ.,ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., Κ.Π.Σ., LEADER κ.α.

Σύνταξη και υποβολή φακέλου-αίτηση με αξιοπιστία, τεχνογνωσία και επιτυχία, παρακολούθηση και διαχείριση στην υλοποίηση του προγράμματος.